Intelligent hergebruik van modellen

Deadline

Intelligent hergebruik van modellen

Uitdaging

Naarmate modelleringstechnieken steeds meer ingang vinden in verschillende engineeringgebieden, blijft het aantal en de complexiteit van de beschikbare modellen toenemen. Deze modellen, waaronder CAD-modellen, architectuurmodellen, Simulink en Simscape, zijn waardevolle activa die door deskundigen zijn gecreëerd en moeten waar mogelijk worden hergebruikt.

Om de ontwikkelingsproductiviteit te verhogen en voordeel te halen uit hulpmiddelen voor modeltransformatie, zijn hergebruikmechanismen een recent aandachtspunt geworden. Ons voorgestelde project beoogt het toenemende aantal Simulink- en Simscape-modellen op grote schaal te beheren, waardoor hergebruik van modellen mogelijk wordt en de kosten voor het maken en onderhouden ervan worden verlaagd. Dit zal de efficiëntie van het ontwerpproces ten goede komen.

Project doelstellingen

Het project beoogt het groeiende aantal modellen (bv. Simulink, Simscape) op grote schaal te beheren om hergebruik van modellen mogelijk te maken en de kosten voor het maken/onderhouden ervan te verlagen om de efficiëntie van het ontwerpproces te verbeteren.

 

INNOVATIe

  1. Ontwikkeling van een strategie om de vereiste modellen semantisch te zoeken in de repository van beschikbare (legacy) modellen zal de initiële kosten van het modelleren verminderen (met behulp van openbare modellenbestanden);
  2. Kloon/patroon detectie in de productmodellen om de productfamilies (of hun gemeenschappelijke componenten) te vinden zal helpen bij het onderhoud en het efficiënt houden van het proces voor hergebruik van modellen (private lib van modellen);
  3. Classificatie van de modellen door het leren van de beschikbare modellen en het intelligent detecteren van het type/label van het nieuwe model zal het risico wegnemen van afhankelijkheid van deskundigen bij het beheer van modellen op lange termijn.

Interesse?

iMORE_IRVA is een industrieel onderzoeksproject. We zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de User Group en samen met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Geïnteresseerd? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Andere open calls

Ontwerp voor de veerkracht van de toeleveringsketen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Efficiënte creatie en beheer van instructies door demonstraties en formele kennisvastlegging

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Semi-automatische programmering van robotische spuitcoatingcellen mogelijk gemaakt door een digitaal procesmodel

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)