Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > Fabrieken

Fabrieken

De doelstelling is het ontwikkelen van proceskwaliteitstools voor lasersmelten op basis van online monitoringsystemen.
Er bestaat nog geen cyberfysisch systeem dat geschikt is voor de samenwerking tussen mens en robot.
Doel is toegang tot onderzoeks- en innovatie-infrastructuur verbeteren en de samenwerking tussen KMO's en onderzoeksinstellingen versterken.
De afwerking van luchtvaartcomponenten van composiet is moeilijk en duur. Dit project mikt erop processtabiliteit te bekomen.
Wij willen onderzoeksinfrastrucuren aanmoedigen om early adopters te zijn, R&D-partnerships aan te gaan en industrieel gebruik te vergemakkelijken.
Dit project onderzoekt nieuwe en flexibele technologieën om productie-informatie tot bij de operator te krijgen.
Het FINROP-project wil de barrières voor de toepassing van robottechnologie verlagen.
Het harden van complexe onderdelen voor prototypes en kleine series duurt lang en houdt precisie-risico's in. De oplossing: een hybride productieplatform.
We ontwikkelen algoritmen voor systemen met complexe, niet lineaire en in tijd variabele processen die gelijkaardige taken in wisselende omgevingen uitvoeren.
Dit project wil kennis opbouwen en een proof-of-concept aanreiken voor integratie van AP in lijnen voor serieproductie van onderdelen op maat.