Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projecten

Projecten

Het FINROP-project wil de barrières voor de toepassing van robottechnologie verlagen.
Het harden van complexe onderdelen voor prototypes en kleine series duurt lang en houdt precisie-risico's in. De oplossing: een hybride productieplatform.
We ontwikkelen algoritmen voor systemen met complexe, niet lineaire en in tijd variabele processen die gelijkaardige taken in wisselende omgevingen uitvoeren.
De ambitie is om een ‘hybride' proces te creëren dat nieuwe AM-toepassingen genereert en de nood aan bijkomende nabewerkingsprocessen vermindert.
Controlealgoritmen testen, is duur en tijdrovend. Met dit project willen we de kosten drukken, de marktintroductietijd verkorten en de kwaliteit verbeteren.
Het doel is een virtueel ontwerpplatform voor producten in gevormd plaatmateriaal te ontwikkelen en valideren. Dit drukt zowel het gewicht als de testkosten.
Dit project wil kennis opbouwen en een proof-of-concept aanreiken voor integratie van AP in lijnen voor serieproductie van onderdelen op maat.
Dit project wil een technologie ontwikkelen voor het ontwerpen van een TCO-optimaal aandrijfsysteem voor toepassingen met oscillerende bewegingen.
Dit project ontwikkelt regelaarontwerpsoftware die het gedrag van systemen van interagerende systemen vat en de regelaarconfiguratie optimaliseert.
Vroege foutdetectie voor lagers en tandwielen heeft tal van voordelen. Dit project ontwikkelt intelligente en aanpasbare algoritmen voor goedkope sensoren.
Machines
Fabrieken
Voertuigen
Bouw van een co-creatie en open innovatieplatform voor Vlaamse bedrijven die versneld willen vernieuwen.
Machines
Voertuigen
Om in te spelen op variabele omstandigheden, moeten de sensorconfiguratieparameters tijdens de werking van de machine aangepast kunnen worden.
Niet-deterministische elementen bemoeilijken de sturing van systemen. Daarom moet de verdeling van de output, of de onzekerheid, worden opgevolgd.
Dit project wil een modelmatige systeemengineering-technologie voor mechatronische systemen ontwikkelen die de ontwerper tijdens het designproces begeleidt.
Het gebrek aan een formeel proces voor de interdisciplinaire interactie in een mechatronisch ontwerpproces resulteert in inefficiëntie en inconsistenties.
Aangezien energieverliezen in een lager afhankelijk zijn van de smering, stelt zich de vraag of een ander smeringregime de wrijvingskrachten vermindert.
De ambitie van dit project is om een formele en praktisch toepasbare ontwerpmethodologie voor veiligheidskritische systemen te ontwikkelen.
Dit project focust op de optimalisatie en de kosten-batenanalyses van de verschillende beschikbare technieken.