Wie zijn we?

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Hierin bundelen Flanders' DRIVE, Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC) en laboratoria van de 5 Vlaamse universiteiten hun krachten om een onderzoeksnetwerk op topniveau te realiseren in Vlaanderen.

Samen zullen ze bedrijven in de maakindustrie via pre-concurrentieel onderzoek ondersteunen om te innoveren en hun internationale concurrentiepositie te verstevigen.

  Toepassingsgebieden  Onderzoeksprogramma's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon